sztab oficjalne

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

www.wat.edu.pl

W dniu 14 grudnia 2016 odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu, pt. „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Protokół z publicznej prezentacji projektu